Our Clients

Institut Tadbiran Awam (INTAN) 

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah (JPKN) 

Universiti Malaysia Sabah 

Universiti Malaysia Sarawak 

Lembaga Koko Malaysia 

FELCRA 

Perbadanan Labuan 

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 

Majlis Amanah Rakyat (MARA) 

Jabatan Laut Sabah 

Sabah Economic Development Corporation (SEDCO) 

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) 

Bank Bumiputera Commerce Berhad 

Celcom Bhd 

Yayasan Sabah 

Politeknik Kota Kinabalu

Rural Capital Berhad

Suria Capital Berhad

Partnership

Acer_2011.svg
Dell_logo
Microsoft_logo_(2012).svg
purepng.com-ingram-micro-logologobrand-logoiconslogos-25151993953320b2j
cisco-logo-transparent
Oracle-logo
IBM_logo.svg